Daniela Růžková

Obor studia: Lesnictví

Rok absolutoria: 2014

Současný zaměstnavatel: Ministerstvo zemědělství

Pozice: ministerský rada Oddělení rybářství a včelařství

Největším přínosem jsou zkušenosti, nové informace a dovednosti, možnost pracovního uplatnění a hlavně nezapomenutelná přátelství :-) Největším přínosem pro mě byly praxe a terénní cvičení. Je skvělé, když se student setká s danou látkou, problematikou, o které se učí, nejen teoretické, ale i praktické stránce.

V paměti mi nejvíce utkvěli profesoři a celkově přátelské prostředí FLD. Výčet by byl samozřejmě větší – lesárna je nezapomenutelná ve všem.

Budoucí student FLD by měl mít určitě vztah k přírodě, protože tím, je naše "lesárna" specifická a hlavně by mu nemělo chybět určité "zapálení". Stejně tak by měl mít v sobě uctivost, pokoru a nechovat se neurvale k vyučujícím, jako tomu tak mnohdy bohužel je.