Milan Zerzán

Obor studia: Lesní inžernýství

Rok absolutoria: 1998

Současný zaměstnavatel: Městské lesy Hradec Králové, a. s.

Pozice: ředitel

Přínosem mého studia bylo získání přehledu a umění formulovat myšlenky. Studium také zvýšilo mou hodnotu na trhu práce - při výběrovém řízení na mou současnou pozici ve firmě bylo vysokoškolské vzdělání v oboru podmínkou zaměstnavatele. V paměti mi utkvěly některé osobnosti z řad pedagogů a jejich přístup ke studentům a samozřejmě exkurze s praktickými ukázkami. Za svůj největší dosavadní úspěch považuji, že mám možnost ovlivňovat směr vývoje, a realizovat své nápady a zanechat tím svoji stopu na svěřeném majetku.