Monika Sedmíková

Ing. Monika Sedmíková studovala na naší fakultě v letech 2011 - 2014 bakalářský obor Lesnictví, v roce 2016 absolvovala na FLD navazující magisterský obor Lesní inženýrství. V současné době je doktorandkou na Katedře lesnických technologií a staveb a zabývá se harvestorovými technologiemi. Zároveň pracuje na fakultě na Marketingovém oddělení, kde se zaměřuje na komunikaci s uchazeči o studium na FLD, lesní pedagogikou a lesnickou soutěží Mladí lidé v evropských lesích - YPEF.

Lesnictví je v naší rodině tradicí a vztah k lesu a myslivosti mám již od mládí. Myslím si, že lesnictví je obor, který se bude dále rozvíjet, budou nastupovat další nové technologie a zcela jistě má velkou perspektivu do budoucna. Studium na FLD rozhodně splnilo moje očekávání. Nejvíce mě v rámci studia zaujala možnost cestování, díky fakultě jsem mohla studovat půl roku v Belgii v rámci programu Erasmus+, podívala jsem se s Katedrou pěstování lesa do Kanady, poznala lesnictví v jiném rozměru a v neposlední řadě jsem měla možnost sledovat lesnické trendy v Polsku, Německu a Rakousku.

K přípravě na přijímací zkoušky je dobré se podívat na vzorové testy, které jsou zveřejněné na fakultních stránkách. V průběhu studia bych doporučila chodit pravidelně na přednášky a cvičení.

Další články v rubrice

English ☰ Menu