Finanční podpora na dlouhodobé zahraniční stáže

Vyhlášení výzvy pro podání žádostí o finanční podporu na dlouhodobé zahraniční stáže

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze vyhlašuje výzvu pro podávání žádostí o finanční podporu na dlouhodobé stáže v zahraničních výzkumných institucích roce 2019.

Termín předkládání žádosti: 30. 6. 2019

Termín vyhlášení výsledků: 3. 7. 2019

Maximální výše podpory: 33 500,- Kč

Minimální délka stáže: 1 měsíc

Žádost se předkládá v tištěné podobě; podepsaná žadatelem, vedoucím bakalářské/diplomové práce (u doktorandů školitelem) a vedoucím katedry. Formulář žádosti je přílohou této výzvy. Žádosti se podávají na zahraniční oddělení FLD u Ing. Navrátilové (L128, nebo poštovní schránka oddělení ve vestibulu FLD).

 

Prof. Ing. Róbert Marušák, PhD.

Proděkan FLD pro mezinárodní vztahy

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu