Nová web­-mapová aplikace Fakulty lesnické a dřevařské ČZU

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU připravila web­-mapovou aplikaci zpřístupňující mnoho zajímavých informací o lesích ČR. Interaktivní formou je zde možné obeznámit se se změnami produkce lesů v důsledku změny klimatu, lesními požáry, kůrovcovou kalamitou nebo poškozováním lesů větrem. Aplikace slouží v první řadě pro popularizaci a zpřístupnění výsledků lesnického výzkumu, ale má uplatnění i při vzdělávání nebo tvorbě různých strategických dokumentů.
Aplikace zpřístupňuje několik stovek map v různých tematických kategoriích, jako je Produkce, Lýkožrout, Bekyně velkohlavá, Vítr, Požáry a Myslivost. Kromě základního prohlížení map, aplikace obsahuje i různé interaktivní prvky, pomocí kterých je možné získat mnoho doplňujících informací.
V případě tematické sekce Požáry je možné kliknutím do interaktivní mapy získat grafy s vývojem lesních požárů v jednotlivých okresech za období 2006-2015. Část Interaktivní přehled zdrojů požární vody po kliknutí do mapy zpřístupní informace o různých parametrech daného rybníku, nádrže nebo jiného objektu, včetně fotodokumentace.
V části Vítr je možné se seznámit s výsledky modelování náchylnosti lesních porostů v České republice. Kromě mapových výstupů jsou zde velice názornou formou zpřístupněny obecné informace o působení větru na lesní porosty a návrh provozních postupů pro minimalizaci škod větrem. Velice zajímavá je funkcionalita, která na základě různých parametrů porostu určí kritickou rychlost větru, při které dochází k poškození.
V současnosti je zřejmě nejaktuálnější tematická kategorie Lýkožrout, pomocí které je možné se obeznámit jak s průběhem kalamity v předchozích letech, tak i s prognózou poškozování lesů v dalším období.
Jednotlivé části aplikace jsou průběžně aktualizovány – jsou zařazována nová data a přidávány nové funkcionality. Registrovaní uživatelé jsou o těchto změnách průběžně informováni.

Další články v rubrice

English ☰ Menu