FLD dále rozvíjí spolupráci s významnými univerzitami ze Skandinávie

Fakulta aktivně pokračuje ve spolupráci se zahraničními institucemi. Vedení FLD tentokrát přivítalo profesory, včetně děkana, z University of Eastern Finland, School of Forest Sciences http://www.uef.fi/en/web/forest/faculty-profiles. Třem zástupcům této instituce byla představena nová budova Dřevařského pavilonu FLD, jednotlivá pracoviště a zároveň proběhla jednání o další spolupráci. Výsledkem je i společně podaný návrh projektu H2020 Twinning, ve kterém je UEF jedním z partnerů.