FLD rozvíjí mezinárodní spolupráci

 

O spolupráci s naši fakultou projevila zájem Chinese Academy of Forestry. Delegace čtyř zástupců této významné čínské lesnické instituce navštívila naši fakultu dne 13.9.2017. Na setkání byly diskutovány možnosti vzájemné spolupráce ve vědecko-výzkumné oblasti a mobilit vědeckých pracovníků a doktorandů. Součástí jednání byla i ukázka laboratoří a výukových prostor. Čínská delegace velice pozitivně hodnotila vědecký rozvoj, kterého naše fakulta v posledním období dosáhla. Důkazem zájmu o rozvoj spolupráce je i to, že již koncem října je naplánováno pokračování vzájemných jednání, za účasti i dalších lesnických institucí z Evropy, tentokrát v Číně.