Klimatická změna: Jak mohou lesníci reagovat?

Jan Kašpar je členem evropské zájmové skupiny zaměřené na klimatickou změnu a adaptace na ni v lesnictví. Znalosti a inovativní postupy založené na výsledcích výzkumné činnosti fakulty budou uplatněny v plánech možného boje proti klimatické změně.

Odborný asistent fakulty Jan Kašpar byl vybrán za člena skupiny Nové lesnické postupy a nástroje pro adaptaci a mitigaci na klimatickou změnu.  Tato skupina se zaměřuje na pozitivní změny a návrhy nových strategií redukování vlivu dopadů klimatické změny na evropské lesnictví. Skupina je součástí EIP-AGRI Focus Group iniciativy; EIP představuje Evropské Inovační Partnerství, konkrétně tato skupina je zaměřena na problémy týkající se zemědělství a životního prostředí.

Skupina, které je Jan součástí, se skládá z 20 Evropanů, kteří se profesně zaměřují na lesnický sektor, ať už jsou výzkumníky, vlastníky lesů, konzultanty, členy různých profesních organizací a mnoho jiných.

Pro tuto i jiné EIP skupiny jsou inovace stěžejní pro analýzu problému a návrhy řešení. Původní myšlenka spočívá v provázání širokého spektra informací od samého základu až po politické představitele. Heterogenita zázemí a zájmů členů skupiny zaručuje, že závěrečná zpráva bude reprezentovat a zahrnovat doporučení od všech aktérů v lesnickém sektoru.

První setkání skupiny New Forest Practices and Tools for Adaptation and Mitigation of Climate Change, se uskutečnilo v Lublani ve Slovinsku, 20. - 21. června.