Návštěva významného partnera

Naše fakulta v posledních letech aktivně rozvíjí spolupráci s Evropským lesnickým institutem (EFI - European Forest Institute). Jedním z výsledků této činnosti je návštěva ředitele EFI Dr. Marc Palahí dne 8. února. S vedením fakulty byly projednány strategické kroky vzájemné spolupráce v nejbližších letech. Součástí návštěvy bylo i jednání se zástupci MZe s cílem podpory působení FLD v EFI. Konkrétní kroky této spolupráce budeme postupně zveřejňovat.

Další články v rubrice

English ☰ Menu