Zaměstnanec oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství