FLD přispívá k lesnickému vzdělávání v Laosu

Fakulta lesnická a dřevařská ve spolupráci s University of Helsinki a Alber-Ludwigs-Universität z německého Freiburgu se v rámci projektu ERASMUS+ Capacity building, podílí na posílení systému vysokoškolského vzdělávání v Laosu. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu, který nese název Forestry Higher Education Advancement in Laos (FORHEAL), je podporovat tři laoské vysoké školy při přípravě a rozvoji jejich magisterských lesnicky zaměřených studijních programů. K naplnění tohoto cíle připravila FLD v období 21. 1. – 1. 2. 2019 dva týdny výukových kurzů pro zaměstnance partnerských univerzit v Laosu. Konkrétně pro Savannakhet University (Faculty of Agriculture and Environment), National University of Laos (Faculty of Forest Science) a Souphanouvong University v Luang Prabang (Faculty of Agriculture and Forest Resources). Kurzy probíhaly na univerzitě v Savannakhetu, který leží v jižní části Laosu na východním břehu řeky Mekong na hranici s Thajskem, asi dvě hodiny letu z Bangkoku.

V prvním týdnu probíhal kurz s názvem Forest Silviculture and Operations. Kurz byl zaměřen na problematiku přírodních tropických lesů, plantáží a multifunkčního lesnictví. V návaznosti na způsoby zakládaní a pěstování lesů pokračoval kurz těžebními systémy, dopravou dříví a její optimalizací. Nedílnou součásti kurzu byly i praktické ukázky školkařství a těžby na eukalyptových plantážích firmy Stora Enso. Druhý kurz pod názvem Social Forestry and Resource Planning byl rovněž rozdělený na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se účastníci kurzu věnovali biotickým a abiotickým škodlivým činitelům, metodám ochrany a prevence poškození, dále pak dendrometrickým metodám a způsobům, inventarizaci lesa, multifunkčnímu hospodaření v lesích a optimalizaci využití produkční funkce. Teoretickou část zakončila ekonomika a management lesních podniků, problematika bioekonomiky a nedřevních produktů z lesa. Vzhledem k tomu, že nově vybudovaný kampus univerzity v Savannakhetu leží za městem přímo v lese, byly možné i praktické ukázky sběru a určování různých druhů hmyzu a to i přesto, že v Laosu je v tomto čase podle místních zima. Denní teploty, které dosahovaly 30 - 33°C, nám zimu moc nepřipomínaly. Pro praktické ukázky inventarizačních metod jsme opět využili eukalyptové plantáže.

Lektorsky jednotlivá témata kurzů zajišťovali zaměstnanci FLD: doc. Remeš, Ing. Jankovský, prof. Turčáni, prof. Marušák a Ing. Rinn. Kurzu se celkem zúčastnilo 28 zaměstnanců ze všech tří partnerských univerzit, které jsou součástí projektu. Účastníci kurzu obdrželi certifikáty o účasti a drobné dárkové předměty, které jim budou připomínat naši fakultu a univerzitu. Věříme, že ještě více ale budou vzpomínat na to, co jsme se jim snažili v průběhu dvou týdnů předat. Projevili to i svojí nefalšovanou vděčností při ukončení kurzů. O tom, že jsme v Savannakhetu zanechali dobrou stopu, svědčí i zájem vyslat k nám na FLD na magisterské a doktorské studium několik jejich studentů. Rovněž jsme navázali spolupráci ve vědecké oblasti nejenom s univerzitou v Savannakhetu ale také s firmou Stora Enso kam se v blízké době určitě vrátíme.

Naším kolegům z partnerských univerzit jsme odevzdali dostatek poznatků. My jsme si ale také odnesli určité poznání. Laos nepatří mezi ekonomicky bohaté země. Člověk ale nemusí žít v ekonomicky rozvinuté zemi, aby byl bohatý i vnitřně. Lidé, kteří tam žijí, takoví jsou. Nám to někdy chybí.

 

                                                                                                              prof. Ing. Róbert Marušák, PhD.