Konference ELLS Wageningen 2018

Studentská vědecká  konference ELLS se koná 9. – 10. listopadu 2018 ve Wageningen University v Nizozemí.

Studenti  ČZU se mohou zaregistrovat a posílat abstrakty své bakalářské, diplomové nebo doktorské práce (pouze 1. ročníky doktorského studia).  Abstrakty mohou být pouze v angličtině. Pokud máte zájem prezentovat na studentské konferenci ELLS formou posteru nebo ústní formou, konzultujte s vedoucím práce.

Nejlepší prezentace budou ohodnoceny částkou 100 – 500 EUR.

Více informací na www.wur.eu/ells2018

Vybraní studenti dostanou jednorázové stipendium na výdaje za ubytování a na cestu.

Kontaktní osoba: Bc. Jaromír Němec, vedoucí oddělení mezinárodních vztahů ČZU

E-mail: nemecjaromir@rektorat.czu.cz

Uzávěrka pro podávání abstraktů je prodloužena do 30.6.

Soubory ke stažení