Letní dětská univerzita

Na České zemědělské univerzitě v Praze proběhl první ročník Letní dětské univerzity, který byl realizován s podporou Ministerstva zemědělství ČR. V termínu 14. – 18. srpna zajistila Fakulta lesnická a dřevařská pro děti od 8 do 13 let Letní dětskou univerzitu na téma „Les a myslivost“.

V rámci programu se děti interaktivní a zábavnou formou seznámily s lesem a jeho prostředím. Pro účastníky kurzu byla připravena návštěva Arboreta v Kostelci nad Černými lesy, myslivecký výlet do lesa, botanická exkurze do Houslí, ukázka loveckého troubení, živých sklípkanů, sbírek preparátů savců, ptáků i hmyzu a mnoho dalšího. Každý den si děti také zahrály tematické hry a získaly mnoho nových informací o tom, co všechno dělají lesníci, myslivci a dřevaři pro společnost. Na konci kurzu za své nově nabyté vědomosti obdržely diplom, společnou fotografii a s nadšením se dotazovaly na účast v dalším roce.

Příspěvek na našem Facebooku