Na FLD vznikl nový dokumentární film

Kolegové z Katedry genetiky a fyziologie lesních zdrojů ve spolupráci s partnery z pěti zemí střední Evropy natočili krátký dokumentární film zabývající se klíčovými výzvami v oblasti přizpůsobení se lesních ekosystémů globálním změnám.

Středoevropské lesy představují nejen cennou zásobárnu biologické rozmanitosti a nedotčené krajiny pro rekreaci, ale poskytují také obnovitelné zdroje, bioenergii a vytváří nabídku pracovních míst ve venkovských oblastech. V současné situaci klimatických změn je však řada lesních porostů ohrožena zejména vysokou rychlostí těchto změn, která znemožňuje přizpůsobení se novým podmínkám. Jedna z nejvíce slibných strategií je v tomto ohledu umělá výsadba alternativních druhů dřevin z vytipovaných lokalit, jež se nachází i za hranicemi daného státu, a využití přirozené adaptační kapacity vznikajících porostů. V současné době je ale využívání semenáčků a semen lesních dřevin regulováno na národní úrovni bez zohlednění vlivu globální změny, navíc některé země střední Evropy přeshraniční přenos sadebního materiálu zakazují.

Hlavním cílem dokumentárního filmu Lesy bez hranic je otevřít v širokých kruzích debatu na téma adaptace lesních ekosystémů ke globální změně prostřednictvím mezinárodního managementu genetických zdrojů lesních dřevin a poukázat na dopady, jaké bude globální změna na lesní ekosystémy mít v případě, že nedojde k posunu myšlení jak na odborné, tak i politické úrovni.

Trailer k filmu je možné shlédnout zde (https://www.youtube.com/watch?v=8kE4hpBkNts&feature=youtu.be).

Dokumentární film vznikl v rámci mezinárodního projektu SUSTREE, který je spolufinancovaný z programu Interreg CENTRAL EUROPE.