Ocenění ministra získal náš absolvent

Ing. Filip Pastierovič získal za Fakultu lesnickou a dřevařskou Cenu ministra zemědělství za diplomovou práci s významným přínosem pro praxi v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství, ochrany krajiny, potravinářství a rozvoje venkova,  kterou obdrží maximálně jeden student z každé fakulty ČZU.

Absolvent zpracoval diplomovou práci na téma „Genetická variabilita vybraných populací jedle bělokoré na území České republiky“.

 

Vítězi gratulujeme.