Projekt HUNTOUR 2020 Evropské partnerství

Projekt s názvem „Rozvoj vzdělávání ve vztahu k vlivu probíhajících klimatických změn na loveckou turistiku“, zkráceně HUNTOUR je ve svém oboru zcela unikátní. Žádný jiný projekt v Evropské unii se touto otázkou nezabývá. V rámci projektu bylo navázáno pevné a jedinečné evropské partnerství kombinující silné stránky, dovednosti a odborné znalosti jednotlivých členů ze čtyř partnerských organizací ze čtyř různých zemí (Česká republika – Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská; Srbsko – Univerzita v Novém Sadu, Přírodovědecká fakulta; Finsko – Helsinská univerzita, Ruralia Institute; Maďarsko – Univerzita v Šoproni, Lesnická fakulta). Hlavním cílem projektu je vytvořit inovativní a praktické vzdělávací nástroje v oblasti loveckého cestovního ruchu a oslovit cílové skupiny, kterými jsou jak studenti a lektoři cestovního ruchu a lesnictví, tak podnikatelé a odborníci v myslivosti. Díky propojení lovu a cestovního ruchu byl vytvořen interdisciplinární projekt, jehož výsledky lze využít jak v lesnictví, tak v oboru cestovní ruch.

Zapojte se do našeho výzkumu

Zaujal Vás náš výzkum? Zapojte se s námi do výzkumu, který je ve svém oboru unikátní a přinese nové a zajímavé poznatky, na základě kterých bude možné dále rozvíjet lovecký cestovní ruch.

1/ Vyplňte krátký dotazník pro veřejnost.

2/ Pokud sami lovíte, vyplňte dotazník pro tuzemské myslivce a lovce.

3/ Znáte nějaké lovce, kteří k nám přijíždějí ze zahraničí? Předejte jim tento dotazník, aby mohli svými zkušenostmi přispět k rozvoji.


Více se o projektu, jeho částech, výstupech a participujících osobách dozvíte prostřednictvím našich komunikačních kanálů:


Navštivte naši webovou stránku / Sledujte náš InstagramFacebook / Kontaktujte koordinátorku projektu: kalabova@fld.czu.cz

Nebo si stáhněte Newsletter v příloze.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu