Velká cena LSFF 2017: Svět podle termitů

Snímek o neobyčejném světě termitů našeho vědce doc. Šobotníka a režiséra Jana Hoška ocenila porota Velkou cenou LSFF 2017 spojenou s finanční odměnou 3 000 Eur. 

Doc. Mgr. Jan Šobotník, PhD., je mezinárodně uznávaný odborník na stavbu a funkci hmyzího těla. Během jeho expedic za termity do Francouzské Guyany a Kamerunu vznikl v koprodukci České televize a České zemědělské univerzity v Praze film „Svět podle termitů“ režiséra Jana Hoška, který ukazuje obě polohy vědecké práce v tropickém pralese – nezbytnou výbavou vědců je stejně tak mikroskop jako mačeta. Ve filmu „Svět podle termitů“ uvidíte mj. termity, kteří se při napadení obětují pro společenství a jednoduše vybouchnou. Dozvíte se, jak funguje kastovní systém uvnitř termitiště, jak se počítá hustota výskytu termitů na daném území, a zjistíte, že termiti byli možná prvními zemědělci na planetě. Porota ocenila filmové zachycení příběhu, který termity popisuje jako fascinující předmět vědeckého zkoumání a jako zdroj obrovské inspirace.

Nejen o světě termitů promluvil těsně před předáváním cen doc. Šobotník, společně s dramaturgyní festivalu Kateřinou Zímovou, v reportáži ČT24.

Další úspěchem naší fakulty byla Cena za popularizaci vědy a soška Bohyně úrody Ops, kterou získal doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc. (FLD) za celoživotní popularizační práci a péči i rozvíjení projektu Biologická olympiáda od roku 1993.

Cenu Fakulty lesnické a dřevařské získal film Inteligentní stromy režisérů Julie Dordel a Guida Tölkea. Porota ocenila film za mimořádně inspirativní interpretaci nejnovějších vědeckých výzkumů v oblasti komunikace rostlin, která může přinést zásadní změny do vztahů mezi lesem a těmi, kdo o něj pečují.

Shlédněte slavnostní předávání.