Úspěšné národní kolo YPEF

Fakulta lesnická a dřevařská (FLD) ČZU v Praze byla pověřena Českou lesnickou společností uspořádat ve dnech 13. - 14. června národní kolo mezinárodní lesnické soutěže Young People in European Forests – Mladí lidé v evropských lesích (YPEF). Tento rok se konal již 8. ročník, který probíhal v krásném prostředí kosteleckého zámku a v Arboretu FLD v Kostelci nad Černými lesy. Soutěže se zúčastnilo 12 nejlepších tříčlenných družstev z celé republiky. Družstva soutěžila v teoretických i praktických znalostech lesa a evropského i českého lesnictví.

Náplní prvního dne byl písemný test v angličtině, který se skládal z 30 otázek. Poté každé družstvo prezentovalo svoji anglickou prezentaci na téma „Listnaté dřeviny a jejich zastoupení v našich lesích. Výhled do budoucna.“ Prezentaci hodnotila odborná komise ve složení: předseda komise - doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D., členové komise – Ing. Jan Kašpar, Ph.D., Ing. Václav Bažant, Ph.D. a Ing. Jan Vítámvás, Ph.D.

Ve volném čase byl pro pedagogy a soutěžící připraven fotokoutek, ukázka skript z Fakulty lesnické a dřevařské, exponáty ze zoologických sbírek a ukázky z činnosti jednotlivých kateder FLD. Pro všechny byl také připraven večerní doprovodný program, při kterém si užili spoustu legrace.

Druhý den byl věnován praktické části, která se konala v Arboretu FLD ČZU v Kostelci nad Černými lesy. Praktická část soutěže byla složena z 9 stanovišť zaměřených na botaniku, ekologii lesa a ochranu životního prostředí, dendrologii, dendrometrii, myslivost a lesnickou zoologii, těžbu a dopravní technologie, ochranu lesa, dřevařství a pěstování lesa. Pro pedagogy byla zajištěna prohlídka Arboreta.

Po absolvování praktické části probíhalo občerstvení a následovalo slavnostní vyhlášení vítězů. Absolutním vítězem národního kola 8. ročníku mezinárodní soutěže YPEF se stalo družstvo z Gymnázia Chotěboř ve složení Jan Venc, Anna Boháčová a Tereza Stehnová. Toto družstvo bude reprezentovat Českou republiku v mezinárodním kole, které se uskuteční 19. - 21. září v Litvě. V kategorii mladších žáků se nejlépe umístilo družstvo z Gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové. Všichni soutěžící obdrželi hodnotné ceny a diplomy.

Blahopřejeme vítězům a zároveň děkujeme všem soutěžícím a jejich doprovodům za vynikající výkony a vytvoření skvělé atmosféry po celou dobu soutěže.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem partnerům, bez kterých by se tato soutěž nemohla uskutečnit. Mezi ně patří Česká lesnická společnost, Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze, Ministerstvo zemědělství ČR, Lesy ČR, Vojenské lesy a statky ČR, PEFC, Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně, SLŠ Hranice, ČLA Trutnov, Lesnické školy Písek, SLŠ Žlutice, ÚHÚL a ÚZEI.