Výzva: Podání žádostí o finanční podporu na mezinárodní konferenci - VÝSLEDKY HODNOCENÍ

Vyhlášení výzvy pro podání žádostí o finanční podporu účasti na mezinárodní konferenci

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze vyhlašuje výzvu pro podávání žádostí o finanční podporu aktivní účasti na mezinárodní konferenci v roce 2019.

Termín předkládání žádosti prodloužen do 15. 2. 2019

Termín vyhlášení výsledků: 22 . 2. 2019

Maximální výše podpory: 27 500,- Kč

Žádost se předkládá v tištěné podobě; podepsaná žadatelem, vedoucím bakalářské/diplomové práce (u doktorandů školitelem) a vedoucím katedry. Formulář:  Žádost o finanční podporu účasti na mezinárodní konferenci. Žádosti se podávají na zahraniční oddělení FLD u Ing. Navrátilové (L128, nebo poštovní schránka oddělení ve vestibulu FLD).

 

Prof. Ing. Róbert Marušák, PhD.

Proděkan FLD pro mezinárodní vztahy