Zalesňování zemědělských půd – produkční a environmentální přínosy II

Ve dnech 17. a 18. května 2017 je plánován druhý ročník konference, věnované zalesňování zemědělských půd. Navazuje na úspěšnou akci z r. 2015, která, stejně jako tato plánovaná, je pořádána v rámci řešení projektu NAZV QJ1320122 - Optimalizace managementu zalesňování zemědělské pudy ve vztahu ke zvýšení retenčního potenciálu krajiny. Tento projekt má za cíl komplexní zhodnocení produkčního významu zalesnění zemědělských půd, ale i zhodnocení environmentálních přínosů nových lesních porostů v krajině.

Konference je pořádána ve spolupráci Katedry pěstování lesů FLD ČZU v Praze a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., s podporou několika zemědělských podniků, například Agrio, s.r.o., podílejících se rovněž na řešení projektu za sféru praxe. První den budou představeny jak příspěvky, vzniklé v rámci řešení výše uvedeného projektu, tak i příspěvky dalších účastníků konference. Jednání je plánováno v prostorách zámku v Kostelci nad Černými lesy. Druhý den je připravována exkurze na plochy zalesněné v rámci řešení projektu v oblasti obcí Hovorčovice, Předboj a Odolena Voda v roce 2013.

Příspěvky jsou plánovány v sekcích: (i) Zdroje genetického materiálu pro zalesňování zemědělských půd, vhodné dřeviny a postupy, (ii) Podpora výsadeb melioračními materiály, (iii) Produkční funkce nově založených porostů, (iv) Environmentální přínosy nových výsadeb. Z příspěvků bude sestaven sborník, jednotlivé práce budou recenzovány. Stejně jako před dvěma lety lze předpokládat především značný zájem účastníků z praxe.

Soubory ke stažení