Slavnostní otevření nových laboratoří na FLD

Dne 7. 12. 2017 proběhlo na FLD v rámci projektu EXTEMIT-K slavnostní otevření nových moderních laboratoří.

Nově zrekonstruované laboratoře byly zároveň vybaveny špičkovými vědeckými přístroji sloužícími především pro fyziologii, chemii a entomologii. Elektrofyziologická laboratoř je vybavena plynovým chromatografem doplněným elektroantenografem a ionizačním plamenovým detektorem. Dále se v ní nachází elektrofyziologické zařízení pro snímání elektrických odpovědí u jednotlivých čichových senzil na tykadlech hmyzu.  Přístroje umožňují  využití tykadel kůrovce (nebo jiného hmyzu)  jako biologického detektoru, který pomáhá rozpoznat pro jakou chemickou sloučeninu má daný hmyz na tykadlech olfaktometrické receptory.

Analyticko-chemická laboratoř je vybavená přístroji pro izolaci chemických sloučenin z přírodních materiálů a výkonným dvoudimenzionálním plynovým chromatografem doplněným hmotnostním spektrometrem s průletovým analyzátorem (TOF).   S použitím tohoto přístroje je možné oddělit těkavé chemické sloučeniny izolované z přírodních materiálů (jako je kůra, jehličí, feromonové žlázy hmyzu apod.), a to i ve velmi komplexních směsích. Zmíněný přístroj je užitečný zejména v kombinaci s elektrografem,  kdy mají určité chemické sloučeniny odezvu na hmyzím tykadle a je nutné identifikovat jejich identitu.

Vědci plánují využít zařízení pro srovnání těkavého profilu stromů (stresovaných/nestresovaných, napadených/nenapadených kůrovcem apod.) a další vědecké problémy.

Zrekonstruované prostory jsou také vybaveny  chovnou stanicí kůrovce s možností kontroly teploty, vlhkosti a světelného režimu.  Dále jsou zde umístěny chovné boxy určené pro genetické experimenty, chladící místnost pro skladování polen s kůrovci, laboratoř pro behaviorální experimenty, laboratoř pro třídění hmyzu a biologickou práci. Mimo to se zde nachází také kanceláře určené postdoktorandům a PHD studentům.

Nové laboratoře budou pro obdobné výzkumné účely sloužit také  ostatním katedrám fakulty, stejně tak jako studentům v rámci výuky chemicko-ekologických technik.