FLD získala další mezinárodní projekt – Fem4Forest

 

 

 

 

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze se stala partnerem v rámci projektu Forests in Women´s Hands (Fem4Forest) v rámci Interreg Danube Transnational Programme.

Cílem projektu je podpora aktivnější role žen v lesnictví. Do projektu je zapojeno celkem 14 partnerů z 10 zemí. Hlavním řešitelem je Slovinský lesnický institut (dr. Nike Krajnc). Projekt bude trvat celkem 30 měsíců.

TITLE: Gozdovi v ženskih rokah – Forests in women ‘s hands 

Acronym: Fem4Forest 

Project No.: DTP3-500-1.2 Fem4Forest 

Start date: 1.07.2020 End date: 31.12.2022  

Project budget: 1.6 million €  

Partnership: 14 partners, from 10 countries (7 ERDF, 2 IPA, 1 ENI-UA) 

Další články v rubrice

English ☰ Menu