Lesy zdravé i výnosné – promítání filmu s diskuzí

Srdečně zveme širokou veřejnost na promítání filmu „Lesy zdravé i výnosné“, které proběhne hybridně ve středu 19. ledna od 18:00 hodin v Dřevařském pavilonu Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (Kamýcká 1176, Praha-Suchdol).

Nemáte cestu do Prahy? Nevadí, sledovat ho můžete také na oficiálním YouTube kanálu FLD ČZU v Praze (FLDvPraze)


Film vám představí aktuální problematiku lesnictví v České republice v době klimatické změny a kůrovcové kalamity. Po promítání filmu bude následovat zajímavá diskuze se zástupci akademické sféry, lesnické praxe i státní správy. V diskuzi vystoupí: 

  • Mgr. Patrik Mlynář (náměstek pro řízení sekce lesního hospodářství, Ministerstvo zemědělství ČR) 
  • Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D. (ředitel odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství, Ministerstvo zemědělství ČR) 
  • prof. Ing. Marek Turčáni, PhD. (emeritní děkan, Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze; prorektor pro strategii ČZU v Praze) 
  • Mgr. Jiří Hulcr, Ph.D. et Ph.D. (University of Florida, USA) 
  • doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška (ředitel Školního lesního podniku Křtiny, Mendelova univerzita v Brně) 
  • Constantin Kinský (Kinský Ždár, a.s.) 
  • Ing. Roman Modlinger, Ph.D. (Katedra ochrany lesa a entomologie, Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze) 

Po konci diskuze bude pro prezenční účastníky akce připravena prohlídka moderního zázemí budov FLD ČZU v Praze, které jsou využívány pro studium, vědu a výzkum. Otevřeny budou například dřevařské dílny, zoologické sbírky a simulátor střelnice. Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu