Výzva Poskytovatel Datum uzávěrky
Horizont 2020 - Innovative Training Networks (ITN) - MSCA-ITN-2020 MSCA EK
TA ČR - 4. veřejná soutěž ZÉTA TA ČR
ERA-NET COFUND BiodivERsA – BIODIVERSITY AND CLIMATE CHANGE, call 2019-2020 EK
3. veřejná soutěž - TA ČR - ÉTA TA ČR
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program Aplikace – Výzva VII MPO
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program Partnerství znalostního transferu – Výzva V MPO
Horizont 2020 - ERC Synergy Grants EK
OP ŽP: 130. výzva - Posílit biodiverzitu MŽP
OP ŽP: 131. výzva - Posílit přirozené funkce krajiny MŽP
OP ŽP: 132. výzva - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech MŽP
OP ŽP: 133. výzva - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů MŽP