| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

Fakulta lesnická a dřevařská

O fakultě Katedry a součásti Studium Věda a výzkum Mezinárodní vztahy Aktuality Home
Vizualizace (b)

Studium

Studium na fakultě

Studijní obory

Navazující magisterské studijní oboryLesní inženýrství
Studijní obory poskytují všestranné univerzitní vzdělání v oblasti lesního hospodářství, světového lesnictví, ochrany, tvorby, zvelebování a trvale udržitelného využívání lesních a přírodních zdrojů. Silný je technický aspekt a důraz na komplexní pojetí funkcí lesa v krajině a význam lesnictví ve společnosti. Žádoucí je uplatnění absolventů i v zahraničí, důraz je kladen na anglický a španělský jazyk. Absolventi se uplatňují nejen ve vlastním lesním hospodářství, ale i ve státní správě lesního hospodářství, myslivosti, ochrany přírody a životního prostředí obecně i v obchodu se dřevem a ve dřevozpracujícím průmyslu. Významná je rovnováha biologických, ekologických, technických i socio-ekonomických aspektů vzdělání, dávající univerzální možnost uplatnění ve všech těchto oblastech.
  »  Studijní plán LES ke stažení
  »  Studijní plán DLES ke stažení


Dřevařské inženýrství
Obor poskytuje všestranné vysokoškolské vzdělání pro oblast dřevozpracujícího průmyslu s uplatněním biologických, technických, ekonomických, estetických a environmentálních aspektů. Uplatní se v předvýrobní fázi, ve výrobní činnosti v průmyslových odvětvích a ve zpracování dřeva, při výrobě velkoplošných konstrukčních materiálů, v nábytkářském průmyslu,výrobě hudebních nástrojů atd.
  »  Studijní plán DREV ke stažení
  »  Studijní plán DDREV ke stažení


Forestry, Water and Landscape management
Magisterský obor vyučovaný v angličtině, navazující na Bc obory FLE a obory příbuzné jiných fakult a univerzit. Zařazování jsou zahraniční studenti a přednášející. Předpokladem je absolvování určených oborů všeobecného základu, dále poskytuje průřez profilových oborů lesnických, ekologických a krajinářských. Absolventi jsou připravováni na komplexní řešení problémů lesnických, krajinářských, environmentálních, v kontextu trvale udržitelné společnosti. Přednostní umožnění studia v zahraničí, exkurzí, stipendií a získání dvojitých diplomů se zahraničními univerzitami.
  »  Studijní plán FWLM ke stažení


Tropical Forestry and Agroforestry
Magisterský obor vyučovaný v angličtině, navazující zejména na bakalářské obory Lesnictví a Tropické a subtropické zemědělství. Studenti budou získávat znalosti týkající se zejména oblasti zemědělsko-lesnického hospodaření farmářů, využití dřevin zemědělci a při ochraně půdy a krajiny v tropech a subtropech. Budou též seznámeni s problematikou výchovy místního obyvatelstva k šetrnému využívání přírodních zdrojů. Absolventi se uplatní zejména jako řídící a odborní pracovníci, poradci, vědci a výzkumníci v lesnických společnostech a státních lesních úřadech v rozvojových zemích. Studenti mohou absolvovat stáže v zahraničí.
  »  Studijní plán TFA ke stažení 
page foot