Aktuální informace k výuce tohoto semestru

Milé studentky, milí studenti,

společně se nacházíme ve velmi nelehké situaci, kdy již druhý semestr musíme zvládnout distanční výuku. Našim cílem je poskytnout Vám kvalitní vzdělávání, ačkoliv v odlišné formě než té, na kterou jsme byli doposud zvyklí.

Chtěli bychom Vás informovat o způsobu výuky v nadcházejícím semestru. Prvních 14 dní (do 11. 10.) bude veškerá výuka, kterou máte zapsanou v rozvrhu, probíhat online prostřednictvím MS Teams. Pokud ještě nemáte MS Teams nainstalováno, doporučuji neodkládat to, abyste začátek semestru řádně zahájili. Návody k používání této platformy najdete ZDE. V případě potřeby je připraven Vám pomoci IT Helpdesk (mail: helpdesk@czu.cz).

V MS Teams budete mít veškeré předměty, které máte v zimním semestru zapsané. Zde bude vyučující ve stanovený čas přednášet a cvičit, vždy v hodinu, kterou máte danou rozvrhem. Je zde případně i chat, ve kterém můžete vznášet dotazy a konkrétní připomínky. Přednášky i cvičení jsou pro studenty povinné. Pouze garant předmětu může stanovit nepovinnou účast na výuce. V případě, že se z vážných důvodů nemůžete výuky zúčastnit, vždy se omluvte konkrétnímu vyučujícímu.

Je možné, že v průběhu semestru bude docházet k úpravám rozvrhu. Je tedy nutné aktivně sledovat informační systém (UIS), webové stránky, kde se nachází aktuality a oznámení. Vždy se informujte u svého vyučujícího. Zároveň Vám budou informace sdělovány prostřednictvím LMS Moodle. Tato oznámení jsou zároveň propojena s univerzitním mailem, kam Vám budou chodit tato oznámení. Je tedy velmi důležité sledovat tento univerzitní mail (vzor tvaru: XSTEF711@studenti.czu.cz). 

V případě, že budete mít jakékoliv problémy, včas se obracejte buď na IT Helpdesk (v případě technických problémů), na příslušné studijní referentky dle svého oboru či studijního programu (v případě studijních záležitostí administrativního typu), na mezinárodní oddělení navratilova@fld.czu.cz (zejména cizinci a v případě návratu ze zahraničí). Pokud budete mít jakékoliv problémy ve výuce (výuka neprobíhá, vyučující nereaguje, atp., prosím obracejte se neprodleně přímo na mě kalabova@fld.czu.cz . Zároveň prosím mějte na paměti, že na fakultě máme přes 2 000 studentů, buďte tedy trpěliví a snažte se maximum informací najít na webu, případně se dotázat spolužáků, až poté směřovat svoje dotazy na studijní oddělení.

Se studenty prvních ročníků se společně setkáme v MS Teams v rámci předmětu Úvod do studia, které bude probíhat v pátek 2. 10. od 8:45 pro studenty prvního ročníku bakalářského studia a v tentýž den od 13:05 pro studenty prvního ročníku magisterského studia. Prosím o maximální účast, abychom si řekli nejdůležitější záležitosti k organizaci výuky.

Přeji Vám hlavně pevné zdraví, připravenost a přizpůsobivost novým formám vzdělávání. Věřím, že se nám společnými silami podaří zdárně zvládnout následující semestr.

S pozdravem

Ing. et Ing. Markéta Kalábová, Ph.D.

proděkanka pro studijní činnost

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu