• Kde nás potkáte

    Na cokoli o fakultě se nás můžete zeptat na množství akcí pomaturitního vzdělávání i akcích pro veřejnost.
  • Soutěž YPEF

    Young People in European Forests - Mladí lidé v evropských lesích. Soutěž pro všechny, kdo mají rádi les.
  • Lesní pedagogika

    Přibližujeme návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší.