Aktuality

Nabídka stáží

Česká centra vyhlašují výběrová řízení na rok 2022. Pokud máte o stáže zájem, zašlete CV a motivační dopis přímo na vybrané centrum.

Stipendijní pobyty v USA

Uzávěrka stipendií na rok 2022/23 se kvapem blíží.

Oznámení pro přijaté uchazeče a vízová povinnost

Následující informace je určena těm, kteří mají aktuálně požádáno nebo si budou žádat o vízum či povolení k pobytu v České republice.

English ☰ Menu