Aktuality

Klimaticky odolné lesy, to je cíl spolupráce zemí ze střední a východní Evropy

Projekt CLIMAFORCEE LIFE si klade za cíl vyvinout a uplatnit takové metody obhospodařování lesů, které povedou k jejich vyšší odolnosti i ve změněných podmínkách prostředí.

IUFRO seminář

1. dubna od 16:00 hodin, téma Chemical Ecology of Ips typographus – Norway spruce Interactions

Women’s in Science Webinar

The Webinar will take place on the 8th of March 2021
Zoom platform at 10:00-12:30 CET

English ☰ Menu