Aktuality

Výzva na podporu exceletních týmů

Děkan FLD vyhlašuje výzvu na podporu aktuálně existujících excelentních týmů na FLD. Lhůta pro podání žádostí byla prodloužena do 30. dubna 2020.

Vyhlášení pravidel pro odměny za excelentní vědeckovýzkumnou činnost na FLD

Děkan FLD vyhlašuje výzvu na žádosti o odměny za vybrané excelentní publikace.

English ☰ Menu