Informace k výuce v zimním semestru v roce 2021/2022

Výuka na Fakultě lesnické a dřevařské bude zahájena prezenčně. Pro případné změny v průběhu semestru ale budeme připraveni přejít do online prostředí za využití platformy MS TEAMS.

I. Pravidla pro vstup do areálu ČZU a účasti na výuce

Do areálu ČZU mohou vstupovat pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19. Po celou dobu přítomnosti v areálu ČZU jsou všichni povinni dodržovat hygienická opatření. Prezenční výuka na vysokých školách již není omezena a účast na výuce není podmíněna prokázáním bezinfekčnosti.

Používání ochranných prostředků dýchacích cest

Všechny osoby ve vnitřních prostorech ČZU mají povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.

Tato povinnost se nevztahuje na:

 • studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
 • akademické pracovníky a další učitele při poskytování vzdělávání,
 • studenty a akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělesná výchova),
 • pro stravující se osobu v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů v prostorách bufetu a menzy, a to za podmínky, že sedí u stolu,
 • zkoušeného a zkoušejícího při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,
 • osoby v době výkonu práce na pracovišti při pracovní činnosti na jednom místě, je-li přítomen pouze spolupracovník či spolupracovníci ze společného pracoviště,
 • pro osoby ze zdravotních důvodů, které potvrdí ošetřující lékař. 


II. Akademické obřady (kterých se v jeden čas účastní více než 20 osob), kongresy, konference, studentské akce (kulturní, sportovní a podobné) a kurzy CŽV/U3V

Maximální přípustný počet přítomných osob nesmí být vyšší než 100 % celkové kapacity míst k sezení v místnosti; všichni účastníci musí být usazeni, vzdálenost účastníků od místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m.

Zúčastnit se mohou pouze osoby, které předloží:

 • potvrzení poskytovatele zdravotnických služeb o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nejdéle před 72 hodinami nebo RT-PCR testu nejdéle před 7 dny, nebo
 • potvrzení vystavené poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že prodělali onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • národní certifikát o provedeném nebo dokončeném očkování vydaný oprávněným subjektem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, přičemž

- od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo
- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.

Organizátor je povinen před vstupem do místnosti konání akce splnění těchto podmínek kontrolovat a účastník je povinen jejich splnění prokázat; v případě, že splnění podmínek neprokáže, organizátor mu účast neumožní.

III. Ubytování na kolejích ČZU

ČZU v Praze poskytne ubytování studentům v ubytovacích zařízeních ČZU pouze za podmínek, že se ubytovaní studenti prokáží:

 • potvrzením poskytovatele zdravotnických služeb o negativním výsledku testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nejdéle před 72 hodinami nebo RT-PCR testu nejdéle před 7 dny, nebo
 • potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb o tom, že prodělali onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • národním certifikátem o provedeném nebo dokončeném očkování vydaný oprávněným subjektem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, přičemž

- od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo
- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.

Nebo student na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud student na místě prokáže, že podstoupil rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Tyto skutečnosti jsou studenti povinni prokázat před zahájením ubytování. Studentovi, který se jimi neprokáže, není umožněn vstup do ubytovacího zařízení vysoké školy. Skutečnosti se prokazují před zahájením ubytování a pak dále každých 7 dnů, s výjimkou skutečností podle čl. II bodu 1 písm. a) a b), které se prokazují pouze jednou před zahájením ubytování.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.