Veškerá výuka na FLD pro všechny ročníky bakalářského a magisterského studia v prezenční i kombinované formě proběhne až do konce semestru (20. prosince) distanční formou.

Po předchozí dohodě s pedagogem a na studentskou kartu je studentům posledních ročníků umožněn vstup do budov za účelem zpracování dat pro bakalářskou a diplomovou práci. Jsou umožněny individuální konzultace a individuální návštěvy knihovny za účelem vyzvednutí a vrácení studijní literatury. Podrobnosti jsou zde.

Další články v rubrice

English ☰ Menu