Zahájení zkouškového období

Milé studentky a milí studenti,

 

znovu se na Vás obracíme s důležitými informacemi, které souvisejí s novými ochrannými a mimořádnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví v posledních dnech.

S platností od 26. 4. 2021 je možná účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů posledních ročníků. Vzhledem k tomu, že semestr pro poslední ročníky již skončil, tak tuto možnost nevyužijeme. Kromě toho jsou pro všechny studenty povoleny individuální konzultace s účastí však pouze jednoho studenta a jednoho akademického pracovníka.

Pro ostatní ročníky se s ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nic nemění, a proto výuka pokračuje plně v distančním režimu s využitím online forem výuky, tak, jak tomu bylo doposud. Děkujeme, že se jí aktivně účastníte a spolu s pedagogy vytváříte předpoklad pro úspěšné dokončení tohoto semestru.

Poslední ročníky již v vstoupily do zkouškového období, pro ostatní studenty začne 3. května. Současné podmínky umožňují v odůvodněných případech realizovat zkoušky kontaktním způsobem, v jeden čas však může být v místnosti maximálně deset osob. Proto bude ve velké míře využíváno distančních forem zkoušení, ať již ústní formou online přenosu v MS Teams nebo písemně formou testu v LMS Moodle.

Dále bychom Vás, milé studentky a studenti, chtěli upozornit na to, že aktuálně platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví obsahují novou podmínku, která podmiňuje osobní přítomnost na vzdělávání (a tedy i na zkouškách nebo terénních cvičení) na vysoké škole negativním výsledkem preventivního R-PCR testu nebo preventivního antigenního testu. Tato podmínka se považuje za splněnou v případě laboratorně potvrzeného prodělání onemocnění COVID-19 (ve lhůtě do 90 dní) a v případě certifikátu o provedeném očkování.  

Pro zajištění preventivního testování studentů ČZU je v areálu ČZU (parkoviště P1) zřízeno odběrové centrum, ve kterém se mohou v souladu s mimořádným opatřením MZDR nechat zdarma 1x za 3 dny testovat. Registrovat se mohou na webové stránce www. staynegative.cz v čase od 11-18 hodin.

Preventivní testování studentů se bude provádět od 24. dubna 2021, a to s frekvencí nejméně jedenkrát za 7 dní. První test se provede první den osobní přítomnosti studenta na vzdělávání. Preventivní test se vždy provádí před zahájením vzdělávání. Student je přitom povinen informovat ČZU o tom, že je výsledek preventivního testu pozitivní. Tuto informaci sdělí bez odkladu Odboru bezpečnosti prostřednictvím formuláře dostupného na https://aktualne.czu.cz/. Studenti mohou samozřejmě pro testování využít i jiné poskytovatele zdravotních služeb.   

Milé studentky a milí studenti, moc Vám děkujeme za pochopení a trpělivost při zvládání nelehkých podmínek ve Vašem studiu. Přejeme Vám pevné zdraví a věříme, že se situace bude dále zlepšovat.

 

Doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.

Prorektor pro pedagogickou činnost

Další články v rubrice

English ☰ Menu