Aktuality

Výuka v zimním semestru

Výuka v zimním semestru 2020/21 bude až do konce semestru probíhat výhradně distanční formou.

Vyhlášení výběrového řízení do stipendijního programu Mladý vědecký pracovník

Děkan FLD vyhlásil výběrové řízení na pozice stipendistů – mladých vědeckých pracovníků

Aktuální informace k výuce studentů kombinované formy

Výuka v kombinované formě studia bude probíhat on-line podle aktuálního rozvrhu.

English ☰ Menu