Během promocí byli oceněni vynikající absolventi

Děkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU prof. Marek Turčáni ocenil během promocí 29. června 2017 absolventy bakalářského a magisterského studia za vynikající výsledky během studia a za vynikající bakalářské a diplomové práce.

Cena rektora (20.000 Kč). Studenti s průměrem známek za studium do 1,2 včetně, kteří absolvovali Státní závěrečnou zkoušku s prospěchem „výborně“:

Ing. Jitka Vallová (Dřevařské inženýrství)

Pochvalné uznání děkana (10.000 Kč). Absolventi jejichž průměr známek za studium je vyšší než 1,2 a současně do 1,5 a kteří absolvovali Státní závěrečnou zkoušku s prospěchem „výborně“:

Ing. Ondřej Nuhlíček (Lesní inženýrství)
Ing. Karel Holubář, DiS. (Lesní inženýrství)
Ing. Josef Chudý (Lesní inženýrství)
Ing. Jakub Klapsia (Lesní inženýrství)
Ing. Ladislav Jirouš (Lesní inženýrství)
Ing. Zuzana Bínová (Lesní inženýrství)
Ing. et Ing. Markéta Kalábová (Lesní inženýrství)
Ing. et Ing. Monika Majdičová (Lesní inženýrství)
Ing. David Štolba (Lesní inženýrství)
Ing. Dominika Hetešová (Lesní inženýrství)
Ing. Petr Vejřík (Lesní inženýrství)
Ing. Megi Ballgjini (Forestry, Water and Landscape Management)
Bc. Vojtěch Kanát (Dřevařství)
Bc. Anna Kozáková (Lesnictví)
Bc. Matěj Trepáč (Hospodářská a správní služba v LH)

Cena děkana FLD za vynikající diplomovou práci (5.000 Kč):

Ing. Tomáš Kopřiva (Dřevařské inženýrství)
Ing. Jakub Šulc (Dřevařské inženýrství)
Ing. Roman Peška (Lesní inženýrství)
Ing. Petr Vejřík (Lesní inženýrství)

Další ocenění absolventi:

Cena ministra zemědělství:
Ing. Josef Chudý (Lesní inženýrství)

Cena Josefa Hlávky:
Ing. Zuzana Bínová (Lesní inženýrství)

Cena rektora za vynikající diplomovou práci (10.000 Kč):
Ing. Roman Berčák (Lesní inženýrství)
Ing. Tereza Bednářová (Lesní inženýrství)

 

Více fotek nalezneznete na našem Facebooku.

 

Všem oceněným gratulujeme!