Ceny rektora za nejlepší publikační výstupy

Na prosincovém Kolegiu děkana předal děkan fakulty každoročně udělované Ceny rektora za nejlepší publikační výstupy výzkumné práce našim oceněným zaměstnancům a doktorandům.

Na letošní Cenu rektora za nejlepší publikační výstupy výzkumné práce doktorandů bylo přihlášeno celkem 64 výstupů, od 49 doktorandů ČZU. Z tohoto počtu přihlášených bylo oceněno 21 studentů, z toho 8 z FLD. Skvělým výsledkem je, že první místo v této soutěži získala studentka Jessika Margaretha Pettit z Katedry ekologie lesa z FLD a celkově 7 studentů z FLD se umístilo mezi deseti nejlepšími!

Děkan předal také Cenu rektora, která je každoročně udělena za publikační výstup zaměstnanců ČZU uvedený v seznamu Nature index. V letošním roce bylo oceněno 11 zaměstnanců FLD z celkového počtu 26 oceněných.

Všem moc gratulujeme a přejeme, ať se daří i v roce 2021!

Další články v rubrice

English ☰ Menu