Dřevo je cesta

Fakulta lesnická a dřevařská se stala hrdým nositelem značky Dřevo je cesta. Oprávnění převzal z rukou ředitele Nadace dřevo pro život děkan prof. Marek Turčáni 20. června 2017 v Národním domě na Vinohradech.

 

Cílem projektu je informovat veřejnost o pozitivních dopadech využívání dřeva - naší domácí obnovitelné suroviny - na životní prostředí, českou společnost a ekonomiku. Komunita má v současné době 68 členů a jejich počet neustále narůstá.

 

Přečtěte si více informací nebo se staňte nositeli, podporovateli či partnery značky Dřevo je cesta.