Fakultní sbírka FLD pro jižní Moravu

Vážení příznivci FLD, 

Fakulta lesnická a dřevařská (FLD) ČZU v Praze se rozhodla pomoc obcím v Jihomoravském kraji, které byly zasaženy tornádem a silnými bouřemi. Vyhlašujeme proto fakultní sbírku na pomoc postiženým obcím a jejich obyvatelům. Váš finanční příspěvek můžete zaslat na bankovní účet číslo 500022222/0800 s variabilním symbolem 436310. Celý výtěžek sbírky ve výši 100 % zaslaných příspěvků bude pomáhat v nejvíce zasažených oblastech. Každý příspěvek se počítá! A pozor, nezačínáme od nuly. Naše fakulta na tento účet již jako dar postiženým obcím přispěla 50 000 Kč. Zároveň jsme starostům postižených obcí prostřednictvím krizového štábu Jihomoravského kraje nabídli k využití jeden Ford Ranger. 

Pojďme opět naplnit fakultní heslo „Společně pro dobrou věc“.  

 

prof. Ing. Róbert Marušák, PhD. 

děkan 

Další články v rubrice

English ☰ Menu