Ministr zemědělství udělil docentu Vladimíru Hanzalovi uznání za zásluhy o českou myslivost

V letošním roce během konání mezinárodního veletrhu Natura Viva udělil ministr zemědělství uznání za zásluhy o českou myslivost panu Vladimíru Hanzalovi, lesníkovi, vysokoškolskému učiteli myslivosti a členovi Myslivecké rady Ministra zemědělství ČR, za celoživotní práci v myslivosti.

"Myslivost považuji za životní poslání a pro mne je životním stylem. Mým cílem je vychovat špičkové odborníky kteří budou na základě hlubokých a všestranných znalostí šířit dobrou pověst tradiční české myslivosti a pomohou zachovat naši zvěř pro budoucí pokolení. Dobře odvedenou práci považuji za věc profesionální cti."

Další články v rubrice

English ☰ Menu