NERM 2021

Ve dnech 30. 4. – 3. 5. 2021 se uskutečnilo mezinárodní setkání studentů lesnických fakult NERM (Northern European Regional Meeting) 2021. Jedná se o pravidelné setkání asociace IFSA (International Forestry Students' Association), které probíhá každý rok v jiné zemi severní Evropy a jeho cílem je obohatit lesnické vzdělání méně formálním způsobem výuky, podpořit mezinárodní spolupráci mezi studenty lesnictví, vzájemnou výměnu názorů, znalostí a dovedností. Letos toto setkání organizoval Studentský zájmový spolek FLD ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze. Ačkoli celá akce musela bohužel proběhnout pouze online formou, přihlášených bylo 40 studentů z 11 různých zemí. Tématem celého setkání bylo „Sucho a zadržování vody v krajině“ a během 4 dní byly pro účastníky připraveny zajímavé přednášky, diskuze, soutěže a řada dalších aktivit.

Po úvodních příspěvcích a představení lesnictví v České republice následovaly diskuze o aktuálně největších problémech v oblasti lesnictví, zejména o problematice sucha a dopadech klimatické změny na lesní ekosystémy. Na tyto úvodní přenášky navazoval den věnovaný projektu “Life for Mires,” v rámci kterého jsou v NP Šumava revitalizovány mokřady a malé vodní toky. O tomto projektu bylo pro účastníky natočeno také video, prostřednictvím kterého jsme jim projekt mohli lépe přiblížit a ukázat revitalizované plochy přímo v terénu.

Dále následovaly přednášky a diskuze o zadržování vody v zemědělské krajině a poslední den byl věnován české myslivosti, která je zapsána jako nehmotné kulturní dědictví na seznamu UNESCO. Pro lepší seznámení s českou myslivosti bylo pro účastníky ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou také vytvořeno video, které představuje jednotlivá odvětví myslivosti a myslivost v českém pojetí jako takovou.

Kromě přednášek studenti prezentovali současnou situaci se suchem v jejich zemích, diskutovali o možných dopadech klimatické změny a možnostech adaptace lesnického hospodaření, soutěžili ve vědomostních kvízech s lesnickou tématikou a nechyběla ani řada neformálních aktivit, kde se studenti seznamovali a projednávány byly I možnosti mezinárodní spolupráce. Celé setkání se neslo v přátelském duchu a mělo velice pozitivní ohlasy.

Záštitu nad celou akcí převzal ministr zemědělství Miroslav Toman, kterému tímto mnohokrát děkujeme. Díky podpoře od Ministerstva zemědělství byla pro účastníky vytvořena dvě zmíněná videa.

Video věnované projektu “Life for Mires” můžete zhlédnout ZDE.  

Další články v rubrice

English ☰ Menu