Setkání děkanů lesnických fakult

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně si zvolila svého děkana - jím se stal prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, který byl zvolen 3. dubna 2018. Mezi jeho první aktivity ve funkci patřilo setkání s děkanem FLD prof. Ing. Markem Turčáni, PhD., které probíhalo v přátelské atmosféře.