Slavnostní zasedání Vědecké rady ČZU 2018

V pondělí 29. října se uskutečnilo Slavnostní zasedání Vědecké rady ČZU, která se konala u příležitosti výročí 100 let od vzniku Československa.

Slavnostní akce proběhla v Betlémské kapli, kde diplom převzalo 6 nových docentů a 65 absolventů doktorských studijních programů. Dále byly oceněny mimořádně výsledky vědecké práce – Ceny ministra zemědělství za nejlepší disertační práci, Ceny profesora Stoklasy nejlepším absolventům doktorského studia, Ceny rektora za vynikající publikační výstupy doktorandů a absolventů doktorského studia, Ceny rektora pro zaměstnance za publikace v časopisech ze souboru Nature index a Ceny rektora za pedagogickou činnost.

Některé z ceny putovaly také na Fakultu lesnickou a dřevařskou a my tímto oceněním gratulujeme.

Jmenovaní docenti (za FLD)

doc. Ing. Monika Sarvašová Kvietková, PhD., obor: Zpracování dřeva a technika v lesním hospodářství; Habilitační práce: Termicky modifikované drevo v procese rovinného frézovania

Ceny ministra zemědělství za vynikajících disertačních prací s významným přínosem pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a ochranu krajiny se zaměřením na praxi

MSc. Azadeh Abdollahnejad, Ph.D.

Disertační práce: Detection and modeling of forest attributes in forest with different density using remote sensing and auxiliary data

 

Cena profesora Stoklasy nejlepšímu absolventovi a absolventce doktorského studia na ČZU

M.Sc. Azadeh Abdollahnejad, Ph.D.

Obor: Forest Management

Disertační práce: Detection and modeling of forest attributes in forest with different density using remote sensing and auxiliary data

Školitel: Ing. Peter Surový, PhD.

 

Ceny rektora za pedagogickou činnost

prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc. - Katedra myslivosti a lesnické zoologie