Stanisław Lem – Evropská cena za výzkum

Idea
Lemova cena byla založena k připomenutí 100. narozenin velkého polského vizionáře a romanopisce sci-fi Stanisława Lema, který v roce 1981 získal doktorát honoris causa společnosti Wroclaw Tech.
Základní prvky Lemova literárního odkazu: lidé, věda, technologie, pokrok a budoucnost – jsou také klíčovými prvky definujícími poslání a ambice Wroclaw Tech.
Cena Lem je každoročně udělována jednomu mladému výzkumníkovi, jehož tvůrčí práce ve vědě nebo technice má potenciál pozitivního dopadu na budoucnost civilizace stále více naplněnou technologiemi.

Kandidáti
Cena Lem je určena mladým vědcům (tj. mladším 40 let; např. v roce 2021 vydání: narozen v roce 1981 nebo později), kteří jsou členy akademické nebo výzkumné instituce v Evropě (členský stát EU nebo přidružená země účastnící se programu Horizont Evropa) ), bez ohledu na státní příslušnost, zemi původu atd.

Úspěch
Cena Lem se uděluje za nedávný objev nebo významný úspěch (dosažený za poslední 3 roky; např. Vydání v roce 2021: dokumentováno v roce 2018 nebo později) v široce chápaných oblastech vědy a techniky se silnými prvky technologie, interdisciplinarity, kreativity a vidění.

Výběr
Výbor pro ceny Lem se skládá z 12 členů jmenovaných z těchto profesorů: profesoři a členové Academia Iuvenum z Wroclaw Tech, jakož i významní vědci ze zahraničí, včetně:

  • Prof. Reimund Neugebauer (prezident Fraunhofer-Gesellschaft)-předseda výboru;
  • Prof. Marja Makarow (prezidentka Academia Europaea; University of Helsinki);
  • Prof. Gérard Albert Mourou (École Polytechnique, Palaiseau-Paris);
  • Prof. Robert-Jan Smits (prezident výkonné rady Eindhovenské technické univerzity);
  • Prof. Maciej Lewenstein (Institut fotonických věd, Barcelona);
  • Prof.Krzysztof Matyjaszewski (Univerzita Carnegie Mellon, Pittsburgh).

Aplikace jsou hodnoceny na základě následujících kritérií:

  • excelence provedeného výzkumu a originalita myšlenky nebo metody;
  • okamžitý a dlouhodobý dopad na konkrétní disciplínu nebo výzkumnou oblast nebo mimo ni, výhody pro globální společnost a relevanci k hlavním současným civilizačním výzvám;
  • vědecké, technologické a interdisciplinární aspekty výzkumu nebo objevu.

Postup
Žádosti (nebo nominace) včetně popisu objevu nebo úspěchu, až 3 relevantní publikace a 2 nebo 3 doporučující dopisy (včetně nejvýše jednoho od osoby přidružené ve stejné zemi) musí být předloženy elektronicky do Vědecké kanceláře Wroclaw Tech do 15. října 2021. Vítěz bude vyhlášen 15. listopadu 2021 během výročních oslav výročí Wroclaw Tech.

Odměna
Vítěz obdrží peněžní odměnu 100 000 PLN (nebo její ekvivalent v EUR), certifikát a pozvánku na oslavy výročí 15. listopadu. Vítěz bude také pozván, aby strávil 1–2 týdny ve Vratislavi (veškeré náklady hrazeny Wroclaw Tech), aby představil „Lem Lecture“ otevřené veřejnosti a další přednášky kolegům specialistům a setkal se s Academia Iuvenum a studentskými organizacemi ve Wrocław Tech v následujícím roce.

Více informací naleznete zde.

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu