Stipendia Polsko

Nabídka stipendií na základě mezinárodních smluv do Polska v kategorii studijní a výzkumné pobyty pro studenty a akademické pracovníky.


Studenti BSP, MSP a DSP –
stipendia na studijní a výzkumný pobyt v délce 2-10 měsíců.
Výše stipendia: 9 000 Kč měsíčně pro studenty BSP a MSP a 9 500 Kč měsíčně pro doktorandy.

Akademičtí pracovníci – studijní a výzkumný pobyt v délce 1-5 měsíců
Výše stipendia: 9 500 Kč měsíčně.

Termín pro podání žádostí:  31. března 2021 do 12 hodin, resp. do naplnění celkové kvóty (počtu stipendijních měsíců), která je na akademický rok 2021/2022 k dispozici.

Zájemci o tato stipendia odevzdají vyplněný a potvrzený Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia spolu s formulářem přihlášky polské agentury NAWA včetně požadovaných příloh v AJ nebo PJ ke stažení níže.

Povinné přílohy pro studenty BSP a MSP:

  • životopis včetně zdůvodnění výběru přijímající instituce v Polsku,

  • doklad o vykonaných zkouškách, resp. dodatek k diplomu,

  • doporučující dopis,

  • akceptační dopis přijímající instituce.

 

Seznam povinných příloh pro akademické pracovníky a doktorandy:  

  • plán studijního/výzkumného pobytu včetně zdůvodnění výběru přijímající instituce v Polsku,

  • životopis včetně seznamu publikací,

  • akceptační dopis přijímací instituce,

  • kopie nejvyššího získaného diplomu.

 

Žádost je možné doručit dvěma způsoby:

  • poštou, v tomto případě se odevzdá formulář NAWA včetně příloh v AJ nebo PJ ve dvojím vyhotovení (originál + kopie) do kanceláře AIA, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

  • e-mailem ve formátu PDF (v jednom vyhotovení) na adresu e-podatelna@dzs.cz.

Více info na www.dzs.cz.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu