Studentka FLD získala ocenění Nakladatelství Academia

Dne 8. 4. 2019 se uskutečnilo předávání cen 7. ročníku Studentské soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia. Záměrem této soutěže je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy.

V kategorii Vědy o živé přírodě a chemické vědy byla porotou složenou z předních představitelů české vědy oceněna inženýrka Dagmar Zádrapová s diplomovou prací Genetická variabilita vybraných populací buku lesního v České republice.

Práce byla napsána pod vedením Ing. Jiřího Koreckého, Ph.D. na Katedře genetiky a fyziologie lesních dřevin (FLD) a byla součástí grantového projektu Ucelený metodický postup ověřování deklarovaného původu sadebního materiálu pomocí genetických markerů, jehož zadavatelem byl podnik LČR, s.p. Výstupy tohoto projektu mohou mít praktický přínos pro lesní hospodářství, neboť navržené metody analýzy reprodukčního materiálu jsou aplikovatelné pro všechny zájmové hospodářské dřeviny.

„Genetika mě nadchla natolik, že jsem se rozhodla pokračovat v doktorském studiu,“ dodává inženýrka Zádrapová, která se ve svém dalším výzkumu na katedře věnuje epigenomu smrku ztepilého.

Další články v rubrice

English ☰ Menu