Úvodní workshop projektu TEACHER-CE Interreg Central Europe

Srdečně vás zveme na úvodní workshop projektu TEACHER-CE Interreg Central Europe, který se uskuteční 14. října 2020 prostřednictvím online přenosu.

Projekt navazuje na několik předchozích projektů Interreg Central Europe, konkrétně RAINMAN, FRAMWAT, PROLINE-CE a SUSTREE. Výstupy prvních tří projektů jsou velmi zajímavé softwarové aplikace, které slouží k managementu vodních zdrojů v krajině. Nástroje jsou veřejně dostupné, nicméně dosud nedošlo k jejich integraci do jednotného řešení. Toto je hlavním cílem nového projektu TEACHER-CE, tj. integrovat nástroje a zpřístupnit je koncovým uživatelům v EU.

Pozice naší instituce je specifická v tom, že jsme za Českou republiku participovali v projektu SUSTREE, který se věnoval lesům a optimalizaci jejich druhového složení při změně klimatu. Výstupem byl nástroj, který se aktuálně integrujeme s výše uvedenými aplikacemi.

Do projektu TEACHER-CE jsou zapojeny následující instituce:

 • UNIVERSITY OF LJUBLJANA – SLOVENIA (odpovědný řešitel)

 • SAXON STATE OFFICE FOR ENVIRONMENT, AGRICULTURE AND GEOLOGY – GERMANY

 • INFRASTRUKTUR & UMWELT PROFESSOR BÖHM UND PARTNER – GERMANY

 • WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES – POLAND

 • EURO-MEDITERRANEAN CENTER ON CLIMATE CHANGE FOUNDATION – ITALY

 • UNIVERSITY OF NATURAL RESOURCES AND LIFE SCIENCES – AUSTRIA

 • FEDERAL RESEARCH AND TRAINING CENTRE FOR FORESTS, NATURAL HAZARDS AND LANDSCAPE – AUSTRIA

 • GLOBAL WATER PARTNERSHIP CENTRAL AND EASTERN EUROPE – SLOVAKIA

 • MIDDLE TISZA DISTRICT WATER DIRECTORATE – HUNGARY

 • PO RIVER DISTRICT AUTHORITY – ITALY

 • INSTITUTE OF METEOROLOGY AND WATER MANAGEMENT – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE – POLAND

 • CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES – CZECH REPUBLIC

Projekt nabízí platformu k přenosu zajímavých informací a moderních nástrojů s možností navázání kontaktů na projektové partnery (autory aplikací) a samotnému využití těchto aplikací (výstupy jsou veřejně k dispozici).

Na konci semináře je prostor k diskuzi a získání Vašich podnětů k integrovanému softwarovému řešení, které se aktuálně připravuje.

Prezentace a diskuze bude probíhat v českém jazyce, kromě popisu softwarových nástrojů (zahraničním partnerem v angličtině). Většina materiálů (powerpointová prezentace a dokumentace k nástrojům bude též v angličtině). Účastníci se registrují na mailu: cabrada@fld.czu.cz, do předmětu uvedou „Registrace TEACHER-CE“.

Program workshopu:

9:45 Připojení účastníků do online aplikace

10:00 Zahájení a prezentace účastníků

10:10 Obecné představení projektu TEACHER-CE

10:30 Prezentace sady nástrojů TEACHER-CE

10:50 Climate proofing toolbox

11:10 Stručná prezentace pilotní studie

11:30 Diskuze

12:30 Dotazníkové šetření

13:00 Ukončení worshopu

Připojit se můžete přes odkaz níže. ID meetingu a heslo, k jejichž zadání budete systémem vyzvání, jsou uvedeny pod odkazem k připojení.

Odkaz pro připojení: https://zoom.us/j/99727432546?pwd=bWxRcHViaFdVcVdvVWJLNXdXb2hOUT09

Meeting ID: 997 2743 2546 
Passcode: 331490


 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu