Veletrh CESTY DŘEVA je za námi!

CESTY DŘEVA

Dřevo je jeden z nejstarších stavebních materiálů, neustále se obnovuje a dorůstá.

Cílem unikátního projektu CESTY DŘEVA je podporovat v lidech lásku ke dřevu a úctu k přírodě, se kterou jsou člověk a strom od nepaměti spojeni.

Jedinečný projekt CESTY DŘEVA přiblížil návštěvníkům tento vysoce efektivní materiál ze všech úhlů pohledu.

Od jeho cesty z lesa přes strojové zpracování a opracování do finálních produktů až po vedlejší produkty zpracování dřeva.

Projekt CESTY DŘEVA byl tvořen čtyřmi základními samostatnými bloky, které však tvoří jeden silný celek.

1. BLOK - LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
2. BLOK - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA
3. BLOK - DŘEVĚNÉ STAVBY, KONSTRUKCE A VÝROBKY
4. BLOK - VEDLEJŠÍ PRODUKTY ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

 

Na stánek naší fakulty zavítalo mnoho návštěvníků, a to i velmi významných, jako například ministr Mgr. Richard Brabec z Ministerstva životního prostředí, který stejně jako ostatní návštěvníci mohl vyzkoušet simulátor harvestoru, podívat se na výstavu šišek či vyzkoušet interaktivní dřevěné činky od pana Martina Patřičného, autora knihy Velká kniha o dřevě. Na stánku byl po slavnostním zahájení veletrhu přítomný i pan děkan fakulty prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.