Veletrh pracovních příležitostí

Česká zemědělská univerzita pořádá další ročník Veletrhu pracovních příležitostí. Veletrh se uskuteční 23. února 2017 od 10:00 do 15:00 hod. FLD bude mít také své vystavovatele.

Organizační informace k Veletrhu pracovních příležitostí FLD ČZU v Praze
Koordinátor akce: Ing. Radek Rinn
e-mail: rinn@fld.czu.cz
tel.: 602 298 240
Kontaktní osoba: Ing. Martin Čabrada
e-mail: cabrada@fld.czu.cz
tel.: 601 384 817

Termín konání: 23. února 2017, 10:00-15:00
Místo konání: ČZU

Účastnický poplatek: 5 000 Kč bez DPH, pro partnery FLD bez poplatku

Cena zahrnuje:
 - prezentační „stánek“ o velikosti cca 2 m x 2 m, který zahrnuje stůl (cca 160 cm x 80 cm), židle a nástěnku (cca 200 cm x 110 cm), v případě zájmu lze po předchozí domluvě použít vlastní vybavení (např. stěna, pultík, atd.),
  - vydání informační brožury „Průvodce Veletrhem pracovních příležitostí FLD ČZU v Praze v barevném provedení (prostor pro profil firmy – v rozsahu max. 1 barevné strany A5), možnost dokoupení 1 strany za 1 500 Kč bez DPH,
 - zveřejnění firemního loga na materiálech veletrhu (plakát, leták, brožurka),
 - možnost aktuální nabídky pracovních míst na webových stránkách www.czu.cz,
 - přípojka k elektrické síti a internetové připojení WIFI po dobu konání akce,
 - setkání vystavovatelů s děkanem FLD v průběhu veletrhu, nebo po jeho skončení.

Poznámka: v případech dlouhodobých partnerů FLD mohou být ujednány individuální podmínky účasti na veletrhu.

Důležité termíny:
Zaslání loga firmy (pro vytvoření plakátu) do 16. 01. 2017
Zaslání materiálů do brožury do 31. 1. 2017
Termín pro zaslání platby do 31. 1. 2017
Storno účasti na VPP do 29. 1. 2017
Termín konání VPP 23. 02. 2017

DALŠÍ INFORMACE
Veletrh pracovních příležitostí bude probíhat v prostorách České zemědělské univerzity, a to v prostorách Dřevařského pavilonu či Kruhové haly ČZU. Firmy si budou vybírat místo pro svůj stánek dle pořadí, v jakém se budou závazně přihlašovat. Kapacita míst je omezena! Za závaznou účast se považuje doručení vyplněné a podepsané přihlášky a zaplacení poplatku na děkanát fakulty, pokud nebude ujednáno jinak.

Materiály do brožury přijímáme v rozsahu max. 1 strany A5 ve formátu *.doc nebo *.pdf (bez tiskových značek ve velikosti stránky A5), popřípadě dle dohody. Brožura bude v barevném provedení. Logo Vaší firmy požadujeme ve křivkách ve formátu *.eps, *.ai nebo *.cdr, případně také v *.pdf.

Po dohodě lze použít vlastní vybavení stánku odpovídající rozměrům prezentačního místa a připojení k internetu. Pokud jste u nás ještě nebyli, doporučujeme Vám před veletrhem osobní návštěvu ČZU v Praze pro seznámení s prostory a pro upřesnění Vašich požadavků.

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k tomu, že informační materiály k veletrhu připravujeme s předstihem, nebude-li logo Vaši společnosti doručeno do stanoveného termínu, není možné uvést Vás jako partnery na plakátu a letácích. Zároveň i materiály do brožury je nutné zaslat v požadovaném formátu a do stanoveného termínu, jinak nebude možné zveřejnit Váš profil v brožuře vydávané k veletrhu.

Další články v rubrice

English ☰ Menu