Využití genetické variability hyperspektrální odrazivosti ekotypů borovice lesní pro selekci jedinců odolných vůči suchu

Členové Katedry genetiky a fyziologie lesních dřevin prezentovali společný výzkum s University of Florida (UF) a Univerzitou Karlovou (UK) podpořený projektem Inter-Action (MŠMT) „Využití genetické variability hyperspektrální odrazivosti ekotypů borovice lesní pro selekci jedinců odolných vůči suchu“. Ve spolupráci s UK (Katedra experimentální biologie rostlin) koordinuje FLD tento multidisciplinární projekt na pomezí genetiky a fyziologie. Seminář se konal v hybridní formě pod platformou ProForest v úterý 16. listopadu v kampusu UF.

Platforma ProForest informaci sdílela na Twitteru zde.

Prezentaci s názvem "Inter-Action: Czech-American research cooperation od Jana Stejskala a Jaroslava Čepla" naleznete ke stažení níže v přiložených souborech.

Další články v rubrice

English ☰ Menu