Výzva pro studenty

Fakulta lesnická a dřevařská ve spolupráci s Fakultou životního prostředí vyhlašuje výzvu pro studenty k zapojení se do aktivit projektu “Future Environmentalists – connection of the management of the European nature capital with the field research”.

Výzva bude otevřena v období: 7. 2. 2019 – 10. 3. 2019

Pro přihlášení se vyplňte, prosím, formulář zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQykO9jFYMSiaHx__uBk1HHOVHnu63oOgbfdUN1dMb_j5tKw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Projekt:

Projekt je realizován v partnerství Asociace parků v Bulharsku, Bulharskou nadací pro biologickou rozmanitost, Soluňskou univerzitou "Aristoteles" v Řecku a Českou zemědělskou univerzitou v Praze a jeho cílem je zvýšit povědomí o souvislostech mezi politikami ochrany přírody a jejich implementací v praxi.

Hlavní pozornost je věnována vypracování programu pro profesní rozvoj studentů "Budoucí ekologové", v němž budou studenti, doktorandi a mladí odborníci z Bulharska, Řecka a České republiky mít příležitost rozvíjet své dovednosti prostřednictvím bezplatných vzdělávacích aktivit. Program se zaměřuje na výzkum a management přírodních zdrojů a chráněných oblastí, na znalost evropských environmentálních politik ve třech vybraných zemích a monitoring jejich provádění, dále na obhajobu těchto politik a aktivní občanskou společnost.

 

Obsah programu:

  • minimálně 12 přednášek,
  • 9 webinářů (3 webináře od partnera z každé zúčastněné země),
  • týdenní praktický kurz v přírodním parku Strandzha v Bulharsku,
  • další doprovodné akce (burzy práce atd.)

 

Délka programu:

Únor 2019 - září 2020

 

Hlavní témata:

  • Implementace ochrany přírody: evropská, mezinárodní a národní legislativa; sledování biologické rozmanitosti, druhů a stanovišť
  • Výzvy v oblasti řízení přírodních zdrojů a zachování biologické rozmanitosti;
  • Best practice v EU pro terénní výzkum různých skupin druhů a stanovišť;
  • Jedinečnost biologické rozmanitosti Řecka, Bulharska a České republiky;
  • Obhajoba (řešení konfliktních a vyjednávacích dovedností), vytváření sítí a tvorba kampaní, komunikační a prezentační dovednosti

 

Po dokončení obdrží všichni účastníci certifikát.

 

Program je realizován v rámci projektu „Future environmentalists – Linking EU Natural Capital Management to Field Research" v rámci programu ERASMUS+, Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices.