Metodologie výzkumu 2019

Účast je povinná. Týká se studentů prvních ročníků a těch, kteří tento seminář neabsolvovali v minulosti.

 

Prosíme účastníky, aby si přinesli své vlastní notebooky (ideálně alespoň 1 do dvojice).

Dopředu si prosím nainstalujte následující program:

Software R

https://cran.r-project.org/bin/windows/base/

 

Vyučující Priv. Doz. Ing. Peter Surový, PhD. doporučuje pro lepší orientaci v softwaru R skripta „Statistika v R: zpracování dat závěrečných prací pro lesnické obory (Karel Kuželka a Peter Surový)

 

Plánovaný program 5. 12. 2019                DP410

9:00-09:10         Úvodní informace – doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D.

9:10-10:40         Jak publikovat – prof. Ing. Jaroslav. Holuša, Ph.D.

10:40-10:50       Přestávka

10:50-11:50       Citační databáze (WoS, Scopus) – Ing. Romana Zachová

11:50-12:50       Oběd

12:50-14:50       Služby SIC pro doktorandy – PhDr. Hana Landová, Ph.D., Mgr. Dominik. Bláha

 

Plánovaný program 6. 12. 2019                DP410

8:30-12:00         Statistika – –Priv. Doz. Ing. Peter Surový, PhD.

12:00-13:00       Oběd

13:00-13:20       Představení IGA FLD – Ing. Miloš Ježek, Ph.D.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu